12/18/11

SATURDAY PRAGUE

We had a great night, big thanks to my friend G. Wow so much fun! And again big thanks to (former) Czech president for everything because he died today. 

Měli jsme skvělý večer, velké díky mému kamarádovi G. Vau tak moc zábavy! A znova velké díky bývalému českému prezidentovi za všechno, protože dneska umřel.

No comments:

Post a Comment